Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ για μετάθεση στις 31/01 της προθεσμίας για την απογραφή των εργαζομένων

Δείτε την επιστολή εδώ.