Εκδήλωση – συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2023