Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 14ο ΠΤ Ανατολικής Κρήτης – Ηράκλειο

Το 14ο  ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των νέων Μελών του και των νέων Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει  εισαγωγικό σεμινάριο στο Ηράκλειο με θέμα:

«Γ’ Κατηγορίας Βιβλία (Διπλογραφικά) – Μηχανογραφημένη Λογιστική» για νέους πτυχιούχους»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο και θα έχει διάρκεια 25 ώρες.

Χρόνος και ώρες διεξαγωγής:

Παρασκευή 2/12 και ώρες 16:00 – 20:00,

Σάββατο 3/12 και ώρες 9:00 – 14:00,

Τρίτη 13/12 και ώρες 18:30 – 21:30,

Παρασκευή 16/12 και ώρες 16:00 – 20:00,

Σάββατο 17/12 και ώρες 9:00 – 14:00 και

Δευτέρα 19/12   και ώρες 16:00 – 19:00

Χώρος διεξαγωγής: ΕΛΜΕΠΑ, Εσταυρωμένος Ηρακλείου (η αίθουσα θα ανακοινωθεί άμεσα).

 Εισηγήτρια: Αρχάβλη Ελένη Οικονομολόγος – Εκπαιδευτικός

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα μέλη του ΟΕΕ που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι λογιστές- φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές -φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 30/11/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τη Τετάρτη 30/11/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 14ου ΠΤ Ανατολικής Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 105, 71306 Ηράκλειο- www.oeetak.gr) αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (εδώ) και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oeetak.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, τηλέφωνο  επικοινωνίας 2810 223997.