Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 7ο ΠΤ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

Το 7o ΠΤ Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των λογιστών- φοροτεχνικών διοργανώνει, δωρεάν σεμινάριο με θέμα:  

«Ν. 4935/2022 – Τα  νέα φορολογικά κίνητρα σε:

  • Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων • Συνεργασίες επιχειρήσεων • Αγρότες»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, Μπλατσούκα 22 και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, 17:30 έως 22:30

Εισηγητής:. Κώστας Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα μέλη του ΟΕΕ που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 7ο ΠΤ Θεσσαλίας, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 05/12/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 05/12/2022, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, 5 Δεκεμβρίου 2022.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: oee7pt@oee.gr

Για να εκτυπώσετε την αίτηση, επιλέξτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 7ου  ΠΤ Θεσσαλίας του ΟΕΕ, στο email oee7pt@oee.gr και στο τηλέφωνο 2410 531422