Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 14ο ΠΤ Ανατολικής Κρήτης

Το 14ο  ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο με θέμα:

 «Επιλεκτικά θέματα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί»

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο την Παρασκευή 25/11 και ώρες 16:00 – 21:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου (Ι. Κούνδουρου 17 – Άγιος Νικόλαος) και στο Ηράκλειο το Σάββατο 26/11 και ώρες 10:00 – 15:00 στην αίθουσα «Καστελάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9 – Ηράκλειο) & θα έχουν διάρκεια 5 ώρες έκαστο.

Εισηγητές των σεμιναρίων θα είναι οι κ.κ. Αναγνώστου Ευθύμιος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Γεωργόπουλος Γεράσιμος, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23/11/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 23/11/2022 , η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 14ου Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 105, 71306 Ηράκλειο- www.oeetak.gr) αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (επιλέξτε εδώ για Ηράκλειο και εδώ για Άγιο Νικόλαο) και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oeetak.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2810 223997.