Εκδήλωση από το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας