Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 7ο ΠΤ Θεσσαλίας

Το 7ο ΠΤ Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει, δωρεάν σεμινάριο.

ΘΕΜΑ: «ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΦΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (OFFSHORE) ΕΦΑ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώρες 17:00 με 22:00, ξενοδοχείο VOLOS PALACE (Ξενοφώντος & Θρακών).

Εισηγήτρια:

κα Άννα Κόλλια, Προϊσταμένη Α’ Τμήματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου της ΔΕΦΚ&Π.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο ΠΤ Θεσσαλίας, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 16/11/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 16/11/2022, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, 16 Νοεμβρίου 2022.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: oee7pt@oee.gr

Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΠΤ Θεσσαλίας του ΟΕΕ, στο email oee7pt@oee.gr  & στο τηλέφωνο 2410 531422.