Συνάντηση Προεδρείων ΟΕΕ – ΠΟΦΕΕ για τα προβλήματα των λογιστών – φοροτεχνικών

Τα θέματα, που βιώνουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί στην καθημερινότητά τους, σε σχέση τόσο με το νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον, όσο και με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πελάτες – φορολογουμένους, συζήτησαν τα Προεδρεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της ΠΟΦΕΕ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε – μεταξύ άλλων – σε πέντε βασικά ζητήματα, για τα οποία συμφώνησαν στις παρακάτω προτάσεις:

  • Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του Ν.2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτο, λογιστών – φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα.
  • Άμεση νομοθέτηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με σαφή ορισμό ημερομηνίας έναρξης – λήξης, εντός του οποίου θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, με τη δέσμευση όμως ότι θα έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες και θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα χωρίς τεχνικά προβλήματα. Στη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλεφθεί καταλογισμός ευθυνών για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις που οφείλονται στον κάθε υπεύθυνο φορέα είτε από τον δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θεωρούμε δίκαιο να επιβάλλονται πρόστιμα στους φορολογουμένους για παραλείψεις και για εκπρόθεσμες υποβολές για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι. Σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις ενημέρωσης από την πλευρά του δημοσίου να δίδεται ο απαραίτητος για τις υποβολές πρόσθετος χρόνος. Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος είναι το τετράμηνο, από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπως ίσχυε στο παρελθόν.
  • Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία και η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας. Το ΟΕΕ, θεωρεί ότι είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η νομοθέτηση της δυνατότητας μετάθεσης των προθεσμιών των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών, οι οποίοι βεβαιωμένα πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Με τη ρύθμιση αυτή, αποφεύγεται η επιβολή των προστίμων που καλείται τις περισσότερες φορές να πληρώσει ο λογιστής – φοροτεχνικός, του οποίου θίγεται η επαγγελματική αξιοπιστία και συνέπεια, παρά την αγωνία του να ξεπεράσει τον κίνδυνο λόγω της κατάστασης της υγείας του. Η πρότασή μας είναι να συμπληρωθεί το άρθρο 93 του Ν. 4764/2020 με τις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας λογιστή – φοροτεχνικού, κύησης – λοχείας ή θανάτου, με δυνατότητα παράτασης υποβολής των δηλώσεων των πελατών τους μέχρι τέσσερις μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα του νοσήματος και μετά από πιστοποίηση της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής.
  • Η επικαιροποίηση του ισχύοντος κώδικα Δεοντολογίας καθώς και ο ορισμός ελάχιστων αμοιβών κρίνονται ως επιτακτικές ανάγκες από το σύνολο του κλάδου.
  • Εξορθολογισμός διατάξεων προστίμων. Να εφαρμοστεί άμεσα η πρόσφατη διάταξη που ισχύει στα φυσικά πρόσωπα, με όριο τα 100 ευρώ διαφοράς φόρου, και στα νομικά πρόσωπα. Πρέπει να γίνει ριζικός εξορθολογισμός του εξοντωτικού ποινολογίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς ΟΕΕ, ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Γενικός Γραμματέας, Κώστας Παπαδημητρίου, ο Α’ Αντιπρόεδρος, Αβραάμ Πανίδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος, Γιάννης Διονυσόπουλος και ο Οικονομικός Επόπτης, Κώστας Μανούσος, οι οποίοι και υποδέχτηκαν, στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από πλευράς ΠΟΦΕΕ, τον Πρόεδρο, Βασίλη Καμπάνη, τον Γενικό Γραμματέα, Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον Α’ Αντιπρόεδρο, Αστέριο Νάκα, τον Β’ Αντιπρόεδρο Αστέριο Σιδερίδη και τον Ταμία, Θωμά Γρηγορίου.

Και οι δύο πλευρές ευελπιστούν η συνάντηση αυτή να αποτελέσει μια νέα αρχή διαρκούς και εποικοδομητικής συνεργασίας, προς όφελος των λογιστών– φοροτεχνικών, μεταξύ της ΠΟΦΕΕ – που αποτελεί το δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο για λογιστές-φοροτεχνικοί Ελεύθερους Επαγγελματίες – και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που είναι ο θεσμικός Φορέας του επαγγέλματος και επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας.