Διεξαγωγή Σεμιναρίου στα Χανιά από το 15ο Π.Τ. Δυτικής Κρήτης

Το 15ο ΠΤ Δυτ. Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει,  δωρεάν  σεμινάριο στα Χανιά με θέμα:

«ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής:

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 09:00 με  14:00,  ΕΒΕ Χανίων ( Ελευθερίου Βενιζέλου 4)

Εισηγητές:

 Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Οικονομολόγος  από το ΓΕΜΗ – Υπουργείο Ανάπτυξης

 Αναγνώστου Ευθύμιος, Ορκωτός Λογιστής

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 15ο ΠΤ Δυτ. Κρήτης, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2022, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο mail: oee15pt@oe-e.gr

Για να εκτυπώσετε την αίτηση, παρακαλώ επιλέξτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 15ου ΠΤ Δυτικής Κρήτης , στο email: oee15pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 28210 94505.