Οικονομικά Χρονικά 177

Η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να προχωρούν σε πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων με στόχο να μειώσουν τη ζήτηση στην οικονομία και να ανακόψουν έτσι τις αυξήσεις των τιμών, με παράπλευρη συνέπεια την επιβράδυνση των οικονομιών ή ακόμη και την ύφεση.

Η αύξηση των επιτοκίων μεταφράζεται σε αυξήσεις στις δόσεις των δανείων με κυμαινόμενα επιτόκια που είναι συνδεδεμένα με τους δείκτες euribor ενώ επιβαρύνει τις αποφάσεις για νέο δανεισμό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα στην εξυπηρέτηση του χρέους τους, τώρα πλέον, σε περιβάλλον αυξημένου επιτοκιακού κόστους, θα πιεστούν ακόμα περισσότερο.  Στο μέτωπο της οικονομίας, οι επενδύσεις, ο τραπεζικός ανταγωνισμός και το Ταμείο Ανάκαμψης περιορίζουν τους κινδύνους από την άνοδο των επιτοκίων.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, επέλεξε να αφιερώσει το νέο  τεύχος των Οικονομικών Χρονικών στο ζήτημα της ανόδου των επιτοκίων και των επιπτώσεων αυτών των αποφάσεων στην οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το περιοδικό.