Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» από 12/10/2022 μέχρι 14/10/2022

Ενημερώνονται οι επιχειρήσεις του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών ότι για λόγους πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης της Δράσης που αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών-Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους, εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από την Τετάρτη 12/10/2022 και ώρα 15:00 μέχρι την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 15:00.

Για τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής ενημερωθείτε εδώ.