Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 8ο Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας – Λαμία

Το 8ο Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Λαμία σεμινάριο με θέμα:

 «ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (Λεωνίδου 9-11, Λαμία) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

 Χρόνος διεξαγωγής: Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ώρες διεξαγωγής: 16:30 έως 21:30

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κ. Πέτρος  Ραπανάκης, Οικονομολόγος.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,

2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),

3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 8ο Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022 η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ: oee8pt@oe-e.gr