Προκήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου από το Π.Τ. Θεσσαλίας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Ν/64/22.06.2022, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην ΛΑΡΙΣΑ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε. Το υπό μίσθωση ακίνητο να έχει εμβαδόν περίπου εκατό εβδομήντα (170) τετραγωνικά μέτρα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές και για ακίνητα που παρουσιάζουν αποκλίσεις έως και είκοσι (±20) τ.μ. ως προς το σύνολο της επιφανείας τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.