Ψήφισμα της 83ης Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας των μελών του ΟΕΕ για την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής παιδείας – Αύξηση ποσοστού οικονομολόγων εκπαιδευτικών ΠΕ 80 Οικονομίας

Στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) με την οποία πραγματοποιήθηκαν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, μετά από δώδεκα χρόνια, σε σύνολο 4.960 διορισμών, ο κλάδος των οικονομολόγων εκπαιδευτικών – ΠΕ80 Οικονομίας – έλαβε μόλις το 1% αυτών (51/4960).

Ο αριθμός των μόνιμων προσλήψεων οικονομολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση δεν ανταποκρίθηκε στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επομένως, στους επικείμενους 8.586 διορισμούς, που πρόσφατα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το γεγονός αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Είναι αδιαμφισβήτητη και επιτακτική η ανάγκη για την πρόσληψη ενός ικανού και επαρκούς αριθμού μόνιμων οικονομολόγων εκπαιδευτικών στο κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας, ο οποίος θα ξεπερνά τους 100 εκπαιδευτικούς με σκοπό την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε έμψυχο δυναμικό και την ενίσχυση της Οικονομικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση για τους παρακάτω λόγους:

  1. Οι αποχωρήσεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας λόγω συνταξιοδότησης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 ανήλθαν σε 149 και οι μόνιμοι διορισμοί οικονομολόγων εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη τους ήταν μόνο 51. Για το τρέχον σχολικό έτος (2021 – 2022) οι αιτήσεις παραίτησης των οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, ανέρχονται σε 126, στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο ότι το ισοζύγιο στην κάλυψη των πραγματικών κενών σε οικονομολόγους είναι αρνητικό.
  2. Ο αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε όλη την επικράτεια τα τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Για επαλήθευση των προαναφερθέντων παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία:
  • το σχολικό έτος 2019-2020 οι προσλήψεις αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών άγγιξαν τις 500,
  • το έτος 2020-2021 πλησίασαν τις 400, γεγονός που καταδεικνύει τις διαρκώς αυξημένες ανάγκες προσλήψεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας και
  • τη φετινή χρονιά, παρά την υποβάθμιση της Οικονομικής Επιστήμης στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, λόγω της αξιοσημείωτης μείωσης ωρών διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων και τις ελάχιστες 51 μόνιμες προσλήψεις, οι προσλήψεις αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και πλησίασαν τις 500 έως το Μάρτιο του 2022, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένες προσλήψεις μόνιμων οικονομολόγων εκπαιδευτικών.
  1. Ο αριθμός των κενών των οικονομολόγων εκπαιδευτικών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω:

α) του αριθμού συνταξιοδοτήσεων που θα προκύψουν,

β) του μαθήματος της Οικονομίας που διδάσκεται σε 6ωρη βάση και είναι εξεταζόμενο στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της προτίμησης των μαθητών για τον τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας τα τελευταία έτη στο Γενικό Λύκειο (το 2021 οι υποψήφιοι του προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ήταν 24.508 μαθητές σε σύνολο 75.435 μαθητών δηλαδή ποσοστό 32,48%) και

γ) του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση τα τελευταία έτη και της ύπαρξης στα Επαγγελματικά Λύκεια τεσσάρων (4) ειδικοτήτων που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης, γεγονός που δημιουργεί κάθε χρόνο, νέα τμήματα και συνεπώς περισσότερες ώρες προς κάλυψη από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας.

Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα σχετικά με τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο μάθημα της Οικονομίας, κάτω από τη βάση έγραψε το 35,31% των υποψηφίων έναντι του 34,31% το 2021 ενώ βαθμολογία άνω του 18 έλαβε μόνο το 23,13% των υποψηφίων έναντι 27,12% το 2021. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να μας προβληματίσουν έντονα.

Αναμφίβολα δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας οφείλει να λάβει χώρα άμεσα στα ωρολόγια προγράμματα του σχολικού έτους 2022-2023, με την εισαγωγή του μαθήματος Αρχές Οικονομίας στη Β΄Λυκείου, ένα διαρκές επιστημονικό αίτημα του ΟΕΕ καθότι η ύπαρξη ενός Οικονομικού μαθήματος μόνο στη Γ’ Λυκείου και μόνο στην Κατεύθυνση Οικονομίας & Πληροφορικής δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

 Οι μαθητές, που λαμβάνουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις δεν εξετάζονται επί ίσοις όροις. Ο αριθμός των μαθητών, που φοιτούν στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο και έρχονται σε επαφή με τα οικονομικά είναι ένας στους τρεις, δηλαδή μόνο όσοι ακολουθούν την κατεύθυνση «Οικονομίας & Πληροφορικής». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δύο στους τρεις απόφοιτους δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με την οικονομική επιστήμη, γεγονός που συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για την προσωπική τους οικονομική συμπεριφορά, όσο και την κοινωνική ευημερία.

Συγκεκριμένα, το μόνο επιστημονικό αντικείμενο που δεν έχει συνέχεια από την Β’ προς την Γ’ λυκείου είναι τα οικονομικά. Το γεγονός αυτό δεν βοηθά τους μαθητές ούτε να επιλέξουν ορθολογικότερα κατεύθυνση σπουδών, αλλά ούτε τους δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνουν στην Οικονομική Επιστήμη και να σημειώσουν υψηλότερες επιδόσεις στις εξετάσεις.

Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός αποτελεί ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα και μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η ισχυρή παρουσία μαθημάτων οικονομικής σκέψης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, θα συμβάλλει στην απόκτηση ορθής οικονομικής συμπεριφοράς. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς αυτήν την κατεύθυνση.