Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 5o Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας

Το 5ο ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYDATA/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: ΤΡΙΤΗ 28/06/2022

Ώρες διεξαγωγής: 17:00 – 22:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ.Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής, Λογιστής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1.Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

2.Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).

3.Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουνμεe-mail στο 5οΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣμε την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 28/06/2022 στις 13:00, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 28/06/2022, η αίτηση του δε θαλαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, 28/06/2022 στις 13:00.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Για να εκτυπώσετεω την αίτηση επιλέξτε εδώ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνοηλεκτρονικά στο mail:oee5pt@oe-e.gr

Σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, θα τους αποσταλεί το link με emailκαι η είσοδος στην πλατφόρμα ePresence (εφαρμογή zoom) θα γίνει με κωδικούς taxisnet.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 5ου ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο email: oee5pt@oee.gr, και στο τηλέφωνο 2461 27783.