Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ για την επίλυση φορολογικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 87 του ν. 4706

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.