Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 15ο ΠΤ Δυτικής Κρήτης (Ρέθυμνο)

Το 15ο  ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει,  δωρεάν  σεμινάριο στο Ρέθυμνο με θέμα:

 «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στο Ε.Β.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ώρες διεξαγωγής: ΡΕΘΥΜΝΟ  09:00 – 14:00       

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, Οικονομολόγος 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 15ο ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 23/06/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 23/06/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ. Λήξη υποβολής συμμετοχών, Πέμπτη 23/06/2022.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο mail: oee15pt@oe-e.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 15ου ΠΤ Δυτικής Κρήτης, στο email: oee15pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 28210 94505.