Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 13ο Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου

Το 13ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Μυτιλήνη σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών με θέμα:

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYDATA»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, (Π. Κουντουριώτη 71) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 18/06/2022

Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 14:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Αντώνιος Ντίνος, Προϊστάμενος ΙΒ’ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 13ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17/06/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 17/06/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν. Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά mail: oee13pt@oe-e.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 13ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ελ. Βενιζέλου 6Β, 81100 Μυτιλήνη, oee13pt@oe-e.gr), τηλέφωνο  επικοινωνίας: 22510 25634.