Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Θεσσαλίας (Λάρισα)

Το 7ο Π.Τ. Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Λάρισα, δωρεάν σεμινάριο με θέμα:

 «Ν. 4935/2022 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ  – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ) (Ν.4601/2019, Ν.1297/1972, Ν.2166/1993, Ν.4172/2013)»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΡΙΣΑ, ξενοδοχείο Larissa Imperial, Φαρσάλων 182 και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

 Ώρες διεξαγωγής: 17:30 έως 22:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Νικόλαος Κατσίδης, Οικονομολόγος – Ορκωτός Λογιστής.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο Π.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 23/06/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 23/06/2022, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, 23 Ιουνίου 2022. Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: oee7pt@oee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Π.Τ. Θεσσαλίας του ΟΕΕ, στο email oee7pt@oee.gr  & στο τηλέφωνο 2410 531422.