Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στην Κομοτηνή

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Ν/61/31-05-2022, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Ο.Ε.Ε. Το υπό μίσθωση ακίνητο να έχει εμβαδόν περίπου εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές και για ακίνητα που παρουσιάζουν αποκλίσεις έως και είκοσι (±20) τ.μ. ως προς το σύνολο της επιφανείας τους. Δείτε περισσότερα εδώ.