Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης Ιουνίου

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2022 είναι τα:

  • «Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί φόροι Νομικών Προσώπων», Παρασκευή 10 Ιουνίου  2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Ματθαίο Χαπίδη, Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ και
  • «Εργασιακά Θέματα», Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητές τον κ. Εμμανουήλ Μυλωνά, Προϊστάμενο Τμήματος Χρονικών Ορίων Εργασίας της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Αλεξάνδρα Μπρούμου, Προϊσταμένη Τμήματος –Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.