Εκδήλωση στο Ηράκλειο από το Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης