Ανακοίνωση προς τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τα λογιστικά γραφεία για το πρόγραμμα «Επιχορήγησης επιχειρήσεων παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Δημοσιεύθηκε χθες η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία (α) εκπνέει σήμερα 13/5/2022 και ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και (β) οι ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 13/05/22 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00.

Η δυνατότητα υποβολής εκ νέου αιτήσεων χρηματοδότησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης, θα δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να επανυποβάλουν αίτηση και να διορθωθούν λάθη ή εκκρεμότητες.

Μπορείτε να δείτε την τροποποιητική απόφαση εδώ.