Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 3ο Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το 3ο  ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει, δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη με θέμα:

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στη Θεσσαλονίκη και θα έχει διάρκεια 25 ώρες.

Τρίτη 17/05, Τετάρτη 18/05, Τρίτη 24/05, Τετάρτη 25/05, Τρίτη 31/5/2022

Ώρες διεξαγωγής: 17:00 – 22:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Ιωάννης Ταμπακούδης, Οικονομολόγος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με email στο 3ο ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 13/05/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 13/05/2022, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, Δευτέρα 16/05/2022 έως 13:00.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν. Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο email: oee3pt@oe-e.gr

Σε όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, θα τους αποσταλεί το link, το email και ο κωδικός για να συνδεθούν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 3ου ΠΤ ΟΕΕ, στο email: oee3pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 2310 275727-8.