Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 6ο Π.Τ. Ηπείρου

Το 6ο ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει Δωρεάν σεμινάριο στα Ιωάννινα με θέμα:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

  • Φορολογικό τοπίο 2022 με όλες τις αλλαγές – Ανασκόπηση
  • Σύντομη ανάλυση των αλλαγών στα έντυπα Ε1, Ε3 και Ν
  • Φορολογικές δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων: Εφαρμογή με πρακτικές ασκήσεις – παραδείγματα πάνω στα έντυπα  με ανάλυση των Ε1, Ε2, Ε3, Ν και Κατάσταση Αναμόρφωσης- λειτουργία του πίνακα Ε΄ με τις προσωρινές διαφορές. 
  • Αφορολόγητα έσοδα – αποζημιώσεις και ενισχύσεις 2021 – Λογιστική και φορολογική μεταχείριση με απεικόνιση στα έντυπα (Μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, και όλες οι λοιπές επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις)

Στο τέλος του σεμιναρίου θα ακολουθήσουν οι σχετικές ερωτήσεις & απαντήσεις.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης από το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου & θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

 Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 23/05/2022

Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακή Αίθουσα του Ξενοδοχείου ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ώρες διεξαγωγής: 15:00 – 20:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος, Συγγραφέας Βοηθημάτων – μέλος της «Μental Group Γ. Χριστόπουλος & Συνεργάτες», τ. Καθηγητής ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

  1. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  2. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 6ο ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 20/05/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

    Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 20/05/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της αίτησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν  ηλεκτρονικά.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Ηπείρου (ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ,Ν. ΖΕΡΒΑ 28-30), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (επιλέξτε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 6ου ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ, στο email: oee6pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 26510 70400.