Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο 2022 είναι τα:

  • «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος», Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, ώρες 17:00 με 22:00 και εισηγήτρια την κα Σοφία Κάρμα Αν. Προϊσταμένη Ι΄ Τμήματος Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ.
  • «Ασφαλιστικά Θέματα», Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες την κα Ελένη Ράπτη, Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Ελένη Βρέκου, Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του ιδίου Υπουργείου.
  • «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες τις κυρίες Ιωάννα Τσιντή, Μαρία Στυμφαλιάδου και Βασιλική Κολοβού, μόνιμες Εκπαιδεύτριες στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ.
  • «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητές  τον κ. Αθανάσιο Σαφαρή και την κα Βασιλική Γιοβά στελέχη  ΑΑΔΕ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.