Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Μίσθωση Ακινήτου στα Χανιά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ΚΔ/Ν/57/29.3.2022, μετά από επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό που απέβη άγονος, προβαίνει στη σύναψη μίσθωσης ακινήτου στα Χανιά, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς.
Το υπό μίσθωση ακίνητο, στο οποίο πρόκειται να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Ο.Ε.Ε., πρέπει να έχει εμβαδόν περίπου εκατό πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα.

Δείτε περισσότερα εδώ.