Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση των Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης των Συστημάτων Ψύξης Θέρμανσης των Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε, στην N/56/11.03.2022 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ στα παρακάτω κλιματιστικά μηχανήματα… επιλέξτε εδώ.