Λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων για τα αποτελέσματα της πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΟΠΣ 5047758

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία των πέντε (5) ημερών για την υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους, που απορρίφθηκε η ένταξή τους στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΟΠΣ 5047758,  έχει παρέλθει και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε νέα ένσταση θα θεωρείται εκπρόθεσμη. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα ήταν η 23η Φεβρουαρίου 2022 (δείτε εδώ), επομένως η τελευταία ημέρα που οι ενστάσεις ήταν εμπρόθεσμες ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2022.