Παρέμβαση ΟΕΕ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι κατάφερε πολύ γρήγορα να περιορίσει στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η ανάπτυξη στη χώρα μας θα πλησιάσει, στο συντηρητικό σενάριο, το 7% του ΑΕΠ, ενώ η ύφεση έκλεισε στο 9% το 2020. Αυτές οι επιδόσεις είναι άκρως ενθαρρυντικές, ενώ οι προβλέψεις και για τα επόμενα χρόνια δείχνουν ικανοποιητικές επιδόσεις.

Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτή η εντυπωσιακή επάνοδος, διάφορα συστατικά διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο. Χρειάστηκαν τόσο οι καίριες παρεμβάσεις της Πολιτείας όσο και η επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΚΤ.

Αναμφίβολα, οι αβεβαιότητες παραμένουν στο προσκήνιο και ιδιαίτερα όσον αφορά στις υγειονομικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις. Όμως, η ελληνική οικονομία είναι καλύτερα οχυρωμένη και έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας, με τα προγράμματα προσαρμογής, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε όλη την παρέμβαση.