Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 4ο Π.Τ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας

Το 4ο ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4808/19.06.2021 κλπ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας & θα έχει διάρκεια 4 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 16/02/2022

Ώρες διεξαγωγής: 16:00 – 20:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ.Πέτρος  Γ.  Ραπανάκης, Οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΠ – Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, Συγγραφέας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 4ο ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15/02/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

 Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 15/02/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, Τρίτη 15/02/22 και ώρα 15:00΄μ.μ.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά. 

Σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, θα τους  σταλεί πρόσκληση από  το ePrecence με 2 link, με το 1ο link θα ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους μέσω των κωδικών τους στο TaxisNet, έπειτα θα κατεβάσουν την εφαρμογή του zoom στον υπολογιστή / κινητό τους (εάν δεν την έχουν) και την ημέρα του σεμιναρίου θα μπουν από το 2ο link να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με κλειστό μικρόφωνο και κλειστή κάμερα. Σε περίπτωση που θελήσουν να παρέμβουν θα στείλουν μήνυμα στο chat της εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα υπάρχει τεχνική υποστήριξη από το ΟΕΕ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

https://forms.gle/fyRZDzBLuTUnTn778

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 4ου ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο email: oee4pt@oee.gr, και στο τηλέφωνο 23310 29111, μέχρι την 16/02/22 και ώρα 11:00΄π.μ.