Ανακοίνωση Πραγματοποίησης Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης – Φεβρουάριος 2022

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2022 είναι τα:

  • «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Δευτέρα 31 Ιανουαρίου έως Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Ευθύμιο Αναγνώστου Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή, Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό του ΙΕΣΟΕΛ, Μέλος της ΕΣΥΟΕΛ,
  • «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Φορολογικό μέρος», Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Αντώνη Νασόπουλο Λογιστή – Φοροτεχνικό Α΄ τάξης, Εισηγητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΚΠΑ και ΙΕΣΟΕΛ,
  • «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτρια την κα Σοφία Κουβερτάρη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην ΕΕ και στα Διεθνή Όργανα, της Διεύθυνσης Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ και
  • «Τρόποι ρύθμισης οφειλών και για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο», Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτρια την κα Σουζάνα Κλημεντίδη Δικηγόρο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.