Ερωτήματα & Απαντήσεις για το myData

Σε συνάντηση της τεχνικής ομάδας ΟΕΕ-ΑΑΔΕ, για τα θέματα της υπηρεσίας myDATA της ΑΑΔΕ, σε ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Επίσης, οι εκπρόσωποι της ΑΑΔΕ που συμμετείχαν στη συνάντηση επιβεβαίωσαν ότι το έτος 2022 θα είναι έτος προσαρμογής για την εφαρμογή του myDATA.