Εκλογικά Τμήματα και Οδηγίες προς τους Ψηφοφόρους των Επαναληπτικών Εκλογών για την Ανάδειξη των Μελών της Τ.Δ. του Π.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στις 19 Δεκεμβρίου 2021

ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ :

Δικαίωμα ψήφου στις Επαναληπτικές Εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων νήσων έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που εκπλήρωσαν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2020 καθώς και  όσοι έχουν εγγραφεί ως μέλη μέχρι  την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ :

1Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, (1ος όροφος), Γραφείο Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων.

2Ο  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, (1ος όροφος), Γραφείο Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων.

3Ο  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα – Διοικητήριο Αντωνίου Τζεβελέκη & Υποσμηναγού Αθ. Κατωπόδη της Π.Ε. Λευκάδας, (ισόγειο).

4Ο  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι – Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

5Ο  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος – Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές θα γί­νουν την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 8.00 το πρωί και θα λήξει στις 6.00 το βράδυ.

ΠΩΣ  ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ:

Για την άσκηση του εκλογικού σας δικαιώματος πρέ­πει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα  ή το διαβατήριο σας.

Εάν δεν είσθε εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του τμήμα­τος, στο οποίο υπάγεστε, ενώ έχετε δικαίωμα ψήφου, προφανώς οφείλε­ται σε κάποιο λάθος. Η Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία θ’ απευθυνθεί­τε, γνωρίζει πώς πρέπει να λύσει το πρόβλημα.

Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να βάλει σταυρούς προτίμησης σε  υποψηφίους ενός συνδυασμού, κατ` ανώτατο όριο πέντε (5).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ­ΦΙΑ:

Όσοι μένετε στα νησιά Ιθάκη, Παξούς και Αντίπαξους και δεν ψη­φίσατε με αλληλογραφία, μπορείτε την ημέρα των εκλογών να ψηφίσετε αυτοπροσώπως στο Εκλογικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας στην  οποία υπάγεται διοι­κητικά το νησί που μένετε. Εάν όμως, βρίσκεστε στην Αθήνα εκείνη την ημέρα, μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως στο ειδικό Εκλογικό Τμήμα που θα λειτουργεί στο Ο.Ε.Ε., Μητροπόλεως 12 – 14, Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την προσέλευση στο εκλογικό τμήμα οι συνάδελφοι θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε

β) πιστοποιητικό νόσησης, είτε

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για τον COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα διό (72) ωρών, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντίγονου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών.