Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 15o Π.Τ. Δυτικής Κρήτης

Το 15ο  ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Σύλλογο Λογιστών Χανίων, δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο στο Ρέθυμνο και στα Χανιά με θέμα:

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και θα έχει διάρκεια 4 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/2021

Ώρες διεξαγωγής: 17:00-21:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 15ο ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 13/12/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 13/12/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/2021 έως 14:00μμ.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Για να κατεβάσετετ την αίτηση, επιλέξτε εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο email: oee15pt@oe-e.gr

Σε όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, θα τους αποσταλεί το link, το email και ο κωδικός για να συνδεθούν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 15ου ΠΤ ΟΕΕ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ , στο email: oee15pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 28210 94505.