Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 12ο Π.Τ. Δωδεκανήσου

Το 12ο ΠΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Ρόδο, διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών, με θέμα:

«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYDATA / ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο Περιφερειακό Δωδεκανήσου & θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Πέμπτη 2/12/2021 

Ώρες διεξαγωγής: 16:30 – 21:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Καλαμάρας Νικόλαος, Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων-Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 12ο ΠΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 30/11/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τη Τρίτη 30/11/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 12ου Π.Τ. Δωδεκανήσου (Γ. Σεφέρη 80 – 85100 Ρόδος) www.ptdoee.gr ή ηλεκτρονικά (πατώντας εδώ) και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  oee12pt@oe-e.gr .

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 12ου ΠΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 22410 66660.