3ος Διαγωνισμός στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο:
3ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικονομικά ‘ΕΡΜΗΣ’.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Μαθητές από την Γ ́ τάξη του Λυκείου.

Υπεύθυνος φορέας του Διαγωνισμού είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) και με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ).

Φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (28ης Οκτωβρίου 76, Αθήνα 104 34, www.aueb.gr) και το υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας κα Χριστίνα Βάγγη (chrisvaggi@aueb.gr)

Τα μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης του Διαγωνισμού είναι 9 με την εξής σύνθεση:

1. Απόστολος Φιλιππόπουλος, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος 2. Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Μανώλης Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4. Πρόεδρος ή αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

5. Πρόεδρος ή αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών & Ευρ. Οικονομικών Σπουδών 6. Ομότιμος Καθηγητής
7. Ο Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή αναπληρωτής του
8. Πρόεδρος ΕΟΕΔΕ

9. Γεν. γραμματέας ΕΟΕΔΕ

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί: Α’ Φάση Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 από 4-6 μ.μ. Διαδικτυακά & Β’ Φάση Σάββατο 7 Μαΐου 2022 από 9- 11 π.μ. όπου θα λάβουν μέρος οι διακριθέντες του πρώτου online γύρου σε δια ζώσης εξέταση στο ΟΠΑ.

Πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχεται από τον σχετικό ιστότοπο του ΟΠΑ https://diagonismos.ermis.aueb.gr/.

Η συμμετοχή των μαθητών δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές και τα σχολεία που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν.

Οι πρώτοι επιτυχόντες σε εθνικό επίπεδο και οι πρώτοι σε περιφερειακό επίπεδο θα λάβουν επαίνους.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Η συμμετοχή των μαθητών /τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ΕΚΤΟΣ ωρολογίου προγράμματος.

Για τον διαγωνισμό προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων.

Για να δείτε την έγκριση του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας επιλέξτε εδώ.