Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 2ο Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας

Το 2ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει στις Σέρρες διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4808/2021 & Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4826/2021»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας & θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 13/11/2021

Ώρες διεξαγωγής: 10:30 – 15:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Οικονομολόγος –

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Εργασιακών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 2ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 10/11/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 10/11/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 2ου Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας (Μεραρχίας 14, 62100 Σέρρες) αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (επιλέξτε εδώ) και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση oee2pt@oe-e.gr.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 2ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 23210 67970.