Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ένταξη των λογιστών–φοροτεχνικών στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναβληθείσες, λόγω τεχνικών προβλημάτων, εξετάσεις του πρώτου κύκλου πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00, μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.
Η διαδικασία ταυτοποίησης θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-Presence.Δεν απαιτείται καμία ενέργεια για όσους/ες έχουν ήδη δηλώσει εξαίρεση.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.