Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 10ο Π.Τ. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

Το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση – επιμόρφωση των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών, διοργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4808/19-06-2021»

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 5 ώρες και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 03/11/2021 και ώρα 16:00 – 21:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:Presence.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΒΣΠ – Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  και  ανθρώπινου δυναμικού, Συγγραφέας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι λογιστές φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού έχουν τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να αποστείλουν στο e-mail του 10ου ΠΤ, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης, αντίγραφο κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 10ου ΠΤ oee10pt@oe-e.gr από το προσωπικό e-mail του ενδιαφερομένου, το οποίο έχει δηλώσει στο ΟΕΕ, από Παρασκευή 22/10/2021 έως και Δευτέρα 01-11-2021.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν οδηγίες και το σχετικό σύνδεσμο, για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, στην προσωπική ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610221645.

Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ.