Διαδικτυακή Ημερίδα από το 10ο Π.Τ. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου

Το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση – επιμόρφωση των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 240 ΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 420 ΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 16:0017:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:Presence.gov.gr

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών κ. Φώτης Κουρμούσης και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας θα παρουσιάσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα θέματα:

  • Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών – παροχή 2ης ευκαιρίας.
  • Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις.
  • Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι λογιστές φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού έχουν τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να αποστείλουν στο e-mail του 10ου  ΠΤ, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης, αντίγραφο κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης.

Η ημερίδα διατίθεται δωρεάν.

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 10ου ΠΤ  oee10pt@oe-e.gr από το προσωπικό e-mail του ενδιαφερομένου, το οποίο έχει δηλώσει στο ΟΕΕ, από Δευτέρα 04/10/2021 έως και Τρίτη 12-10-2021.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν οδηγίες και το σχετικό σύνδεσμο, για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, στην προσωπική ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610221645.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης πατώντας εδώ.