Πρόσκληση για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και βιοοικονομία» του Α.Π.Θ.

Αιτήσεις έως 30/09/2021 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σπουδών είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και καινοτόμου οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων, συμφιλιώνοντας τις ανάγκες για βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή και αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική προστασία και συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων με τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Δασολογικών, Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών όπως επίσης και Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του ΠΜΣ.  Δεκτοί στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μπορούν να γίνουν και όσοι ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για λήψη πτυχίου το Σεπτέμβριο του 2020.

Δείτε περισσότερα εδώ.