Ανακοίνωση για την ένταξη των λογιστών – φοροτεχνικών στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη φόρμα αίτησης ένταξης των λογιστών – φοροτεχνικών στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ και δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση στο σύστημα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

Σε συνέχεια της  δημοσίευσης  της Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  και Επικρατείας με θέμα την  Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης από υπηρεσίες του e-EΦΚA στις 22 Ιουλίου 2021, υπεγράφη σήμερα από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 1ο κύκλο της εκπαίδευσης – πιστοποίησης λογιστών – φοροτεχνικών. Όσοι λογιστές – φοροτεχνικοί εκδηλώσουν ενδιαφέρον και ολοκληρώσουν την εκπαίδευση, μετά από διενέργεια εξετάσεων, θα μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-EFKA.

Το ΟΕΕ θα δεχθεί αιτήσεις από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στις 10:00π.μ.  έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου στις 3:00μ.μ., μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που βρίσκεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ (https://eservices.oe-e.gr/oee/) . Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας στις αιτήσεις.

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος έχουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α’ Τάξης, οι οποίοι έχουν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/ 1998.

Στο αίτημα πρέπει να καταχωρούνται:

  1. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email),
  2. Ο ΑΦΜ τους,
  3. Ο ΑΜΚΑ τους,
  4. Ο τραπεζικός λογαριασμός τους με αριθμό IBAN, στον οποίο εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ επιλέξτε εδώ.