Πρόεδρος ΟΕΕ: Να δοθεί τετράμηνη παράταση για όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις από ασθενείς λογιστές – φοροτεχνικούς

Τη συμπλήρωση του άρθρου 93 του Ν. 4764/2020, με τις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας λογιστή – φοροτεχνικού ή θανάτου, ώστε σε αυτές να δίνεται η δυνατότητα παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων των πελατών τους έως τέσσερις μήνες, προτείνει – με επιστολή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς – ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Η παράταση αυτή προτείνεται να χορηγείται ανάλογα με τη σοβαρότητα του νοσήματος και μετά από πιστοποίηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Η παρέμβαση αυτή του Προέδρου του ΟΕΕ προέκυψε από το γεγονός ότι ο Φορέας έχει γίνει δέκτης πολλών διαμαρτυριών, δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ και δεν έχουν δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 93.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης ήταν να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, που είχε εντοπισθεί από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν λογιστές – φοροτεχνικοί, που είχαν νοσήσει με COVID-19, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα στους πελάτες τους, αλλά και στις εταιρείες που εργάζονται ως μισθωτοί. Επίσης, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα και στις περιπτώσεις θανάτων λογιστών – φοροτεχνικών, όπου έπρεπε από τους πελάτες τους να εξουσιοδοτηθεί άλλος λογιστής – φοροτεχνικός για την υποβολή των πάσης φύσεως δηλώσεων τους, μέσα σε επίσης ασφυκτικές προθεσμίες.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία και η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας. Επειδή έχουμε ενημερωθεί και έχουμε δεχθεί αιτήματα από λογιστές – φοροτεχνικούς με σοβαρή ασθένεια για παρέμβαση του ΟΕΕ, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η νομοθέτηση της δυνατότητας μετάθεσης των προθεσμιών των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών, οι οποίοι βεβαιωμένα πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Με τη ρύθμιση αυτή, αποφεύγεται η επιβολή των προστίμων που καλείται τις περισσότερες φορές να πληρώσει ο λογιστής – φοροτεχνικός, του οποίου θίγεται η επαγγελματική αξιοπιστία και συνέπεια, παρά την αγωνία του να ξεπεράσει τον κίνδυνο λόγω της κατάστασης της υγείας του».

Δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ.