Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκτύπωση Υπηρεσιακών Εντύπων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης Ν/35/08-06-2021 αποφάσισε να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφ. Τμημάτων κατόπιν έρευνας αγοράς, την εκτύπωση των παρακάτω υπηρεσιακών εντύπων… Δείτε περισότερα εδώ.