Ανακοίνωση για την Εξυπηρέτηση του Κοινού

Μπορείτε πλέον να εξυπηρετηθείτε μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα eservices.oe-e.gr για τις εξής υπηρεσίες:

  • Έκδοση Πιστοποιητικών
  • Υποβολή Αιτήσεων
  • Παρακολούθηση Αναγκαίας Εκπαίδευσης
  • Πληρωμές
  • Διαδικασία Εξετάσεων για την Αναβάθμιση του λογιστή – φοροτεχνικού

Για άλλα θέματα οι πολίτες μπορούν να καταχωρήσουν το αίτημά τους στην ειδική πλατφόρμα του ΟΕΕ: esupport.oe-e.gr, όπου θα λαμβάνουν απαντητικό μήνυμα εντός 48 ωρών.

Για λόγους προστασίας της υγείας, τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων της υπηρεσίας, οι πολίτες που προσέρχονται, θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα, καθώς και να τηρούν τη συνιστώμενη, από τις υγειονομικές αρχές, ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου.

Για την εγγραφή νέων μελών και για τη χορήγηση της άδειας Β’ Τάξης στους λογιστές, ισχύουν οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ.