Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης | Ιούνιος 2021

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών –φοροτεχνικών, τα οποία  θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2021 είναι τα:

  • «Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί Φόροι σε Νομικά Πρόσωπα», Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρες 16:00 με 21:00, με εισηγητή τον κ. Ματθαίο Χαπίδη Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής  Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ και
  • «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρες 16:00 με 21:00, με εισηγητές τον κ. Αθανάσιο Σαφαρή αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ και την κα  Βασιλική Γιοβά υπάλληλο της  Διεύθυνσης Εφαρμογής  Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια  μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.