Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης | Ιούνιος 2021

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών –φοροτεχνικών, τα οποία  θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2021 είναι τα:

  • «Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί Φόροι σε Νομικά Πρόσωπα», Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρες 16:00 με 21:00, με εισηγητή τον κ. Ματθαίο Χαπίδη Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής  Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ και
  • «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρες 16:00 με 21:00, με εισηγητές τον κ. Αθανάσιο Σαφαρή και την κα  Βασιλική Γιοβά, στελέχη της ΑΑΔΕ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια  μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.