Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Ηπείρου

Το 6ο ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

  • ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ: Η ώρα των Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων στην πράξη (με ασκήσεις και παραδείγματα πάνω στα έντυπα)
  • Το Ε3 στην πράξη με ασκήσεις πάνω στα έντυπα
  • 36 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ λόγω Covid στο 2020 – Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός. (Πως θα καταχωρηθούν στα βιβλία, και στα έντυπα Ε3, Ε1, και  στο έντυπο Ν)

Στο τέλος του σεμιναρίου θα ακολουθήσουν οι σχετικές ερωτήσεις & απαντήσεις.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου & θα έχει διάρκεια 4 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 16/06/2021

Ώρες διεξαγωγής: 16:30 – 20:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος, Συγγραφέας Βοηθημάτων – μέλος της «Μental Group Γ. Χριστόπουλος & Συνεργάτες», τ. Καθηγητής ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 6ο ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15/06/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 15/06/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά. 

Σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, θα τους αποσταλεί την ημέρα του σεμιναρίου (Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021) το link για να συνδεθούν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JJsT8StrS_CW2hCl9zv_5A

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 6ου ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ, στο email: oee6pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 26510 70400.