Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Finance Accounting από το ΔΠΘ

Για να δείτε το φυλλάδιο παρακαλώ επιλέξτε εδώ.