Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας

Το 4ο  ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Βέροια Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«36 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ Covid ΣΤΟ 2020-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ-ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ Ε3 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν-ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΤΟΥ Ε1»

Στο τέλος του σεμιναρίου θα ακολουθήσουν οι σχετικές ερωτήσεις & απαντήσεις.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας & θα έχει διάρκεια 4 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 31/05/2021

Ώρες διεξαγωγής: 16:30 – 20:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος, Συγγραφέας Βοηθημάτων – μέλος της «Μental Group Γ. Χριστόπουλος & Συνεργάτες», τ. Καθηγητής ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 4ο ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 30/05/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 30/05/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά.

Σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, θα τους αποσταλεί την ημέρα του σεμιναρίου (Δευτέρα 31 Μαου 2021) το link για να συνδεθούν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s7czKTyLTL-2536cvhy9VQ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 4ου ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  στο oee4pt@oee.gr ή στο τηλέφωνο  23310 29111.